RegistrationMagic Pro – WordPress Registration Plugin

Registrationmagic pro – wordpress registration plugin

RegistrationMagic Pro – WordPress Registration Plugin

RegistrationMagic Pro – WordPress Registration Plugin

The RegistrationMagic WordPress Registration Plugin is a versatile tool for creating unique registration forms for WordPress websites. Here are some key features and capabilities of this plugin:

1. Custom Registration Forms:

 • Create customized registration forms with unique sets of fields, content, and configurations for different purposes.

2. Form Cards:

 • Each registration form is represented by a Form Card, which provides a quick overview of the form’s performance.
 • Form Cards display form submissions, user registrations, shortcuts to important actions, and access to form settings.

3. User Registration:

 • Easily capture user registrations on your WordPress website.
 • Customize the registration process to gather specific user information as needed.

4. Custom Fields:

 • Add custom fields to your registration forms to collect data that is relevant to your website or organization.
 • Tailor the form fields to suit your specific requirements.

5. Shortcodes:

 • Integration of shortcodes allows you to display registration forms on any page or post of your WordPress site.
 • This makes it easy to place registration forms wherever you need them.

6. Form Submission Management:

 • Track and manage form submissions and user registrations directly from the Form Card.
 • Easily access submission data and export it if needed.

7. Access Control:

 • Set access permissions and control who can view or submit the registration forms.
 • Enhance website security and privacy with access control features.

8. User Management:

 • Efficiently manage user registrations, permissions, and roles from the WordPress dashboard.
 • Stay in control of your user base and their access to your website.

9. Conditional Logic:

 • Implement conditional logic in your forms to display or hide fields and sections based on user interactions.
 • Create dynamic and user-friendly registration experiences.

10. Email Notifications: – Configure email notifications to keep both administrators and users informed of registration submissions. – Customize email templates for a personalized touch.

11. Payment Integration: – If needed, integrate payment gateways to collect fees or payments during the registration process. – Ideal for events, memberships, and paid subscriptions.

12. Captcha and Security: – Implement security measures like CAPTCHA to protect your forms from spam and fraudulent registrations.

13. Analytics and Reports: – Access analytics and generate reports to gain insights into your registration forms’ performance and user data.

14. Customization: – Customize the look and feel of your registration forms to match your website’s branding. – Style options, templates, and themes are available for personalization.

15. Export and Import Data: – Easily export and import registration form data for backup or migration purposes.

RegistrationMagic empowers you to create registration forms tailored to your unique requirements, making it a valuable plugin for WordPress users who need flexible and comprehensive registration solutions. Whether it’s for memberships, events, subscriptions, or any other purpose, this plugin offers the flexibility and tools to streamline the registration process on your website.

Güncel Sürüm 5.0.2.3 + 5.2.4.9(untouched)
Son Güncelleme November 13, 2022 -
Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo

5/5
Güncel Sürüm 5.0.2.3 + 5.2.4.9(untouched)
Son Güncelleme November 13, 2022 -
Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo

100% Orijinal - Tüm Premium Özellikler Dahil.

En özgün ve ilgili sürümü sağlamak için Orijinal Geliştiricilerden Satın Alıyor ve İndiriyoruz. Not: Bu Eklenti veya Temanın geliştiricilerine doğrudan bağlı veya ilişkili değiliz ve yazarların çabalarını ve orijinal çalışmalarını takdir ediyoruz. İsimler, ifadeler ve ticari markalar, öğeyi doğru ve doğru bir şekilde tanımlamak için gereken minimum ölçüde kullanılır.

Güvenli ve Emniyetli

Dosyalar orijinal olup olmadıklarına bakılmaksızın virüslere karşı taranır. Tüm dosyalar güvenli olduklarında sizinle paylaşılır.

Güncellemeler Dahil (6 Ay) - WPGlobalMarket'ten

Sitenizin her zaman güncel olmasını sağlıyoruz, WPGlobalMarket'te yeni bir sürüm yayınlanır yayınlanmaz bilgilendirileceksiniz ve her zaman güncel olacaksınız

Neden Bu Kadar Ucuz?

WordPress, 3. taraf geliştiriciler tarafından WordPress için oluşturulan TÜM eklenti ve temalara GPL/GNU lisansını uygular. GPL lisansı, WordPress ve türevleri için yazılan her komut dosyasının ücretsiz olması gerektiği anlamına gelir (tüm eklentiler ve Temalar dahil). Tüm öğeleri doğrudan yazarlarından satın aldığımız ve halka yeniden dağıttığımız için, resmi öğeler için inanılmaz derecede düşük fiyatlar sunabiliyoruz. Fiyat, tam erişim için tek seferlik bir fiyattır, yinelenen bir ödeme değildir. WPGlobalMarket'ten satın alındığında Orijinal Yazar Desteği dahil değildir. Sadece Dosyayı alırsınız.

En popüler

Alışveriş Sepeti
 • Sepetiniz boş.
tr_TRTurkish