Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin

Formidable forms pro – wordpress form builder plugin

Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin

Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin

Formidable Forms Pro is an advanced web-based form generator that simplifies the process of creating powerful and versatile web-based forms. It incorporates natural language processing (NLP) technology, enabling users to design forms that precisely match their requirements in a fraction of the time it would take using traditional methods.

Key features and functionalities of Formidable Forms Pro include:

 1. Drag-and-Drop Form Builder: Users can create forms of varying complexity using the intuitive drag-and-drop form builder. This feature ensures that anyone, from beginners to advanced users, can quickly generate forms that meet their specific needs.
 2. Sophisticated Logic and Integrations: Formidable Forms Pro offers powerful capabilities for designing professional-looking forms with intricate logic, computations, and integrations. The validation algorithm checks each user’s input against specific criteria and requirements, ensuring data accuracy.
 3. Polls, Surveys, and Interactivity: Beyond basic forms, Formidable Forms Pro can be used to create polls, surveys, and other interactive elements for websites. Users can gather feedback, conduct research, or engage visitors effectively.
 4. Conversational AI Features: One of the distinguishing features of Formidable Forms Pro is its conversational artificial intelligence. It can engage in natural dialogues with users, interpreting user input, understanding context, and maintaining an engaging and on-topic conversation. It can recall previous conversations, making interactions more natural.
 5. Robust Form-Building Tools: By integrating form-building tools with cutting-edge AI, Formidable Forms Pro allows users to design interactive and user-friendly forms and interactions. It caters to users with various skill levels, from beginners creating simple contact forms to developers crafting intricate surveys and polls.

Additional Features of Formidable Forms Pro for WordPress:

 • Auto-generated Forms: Forms are automatically generated, saving time.
 • Multi-Page Forms: Create forms with multiple pages or sections.
 • JSON Endpoints: Utilize JSON endpoints for form submissions.
 • Conditional Logic: Add conditional rules for dynamic form behavior.
 • File Uploads: Allow users to upload files through forms.
 • Form Analytics & Reporting: Gain insights into form performance.
 • Pre-populated Fields: Populate form fields with predefined values.
 • Advanced Integrations: Connect with external services and tools.
 • Mobile Responsive Forms: Ensure forms are mobile-friendly.
 • User Roles & Permissions: Define user access levels and permissions.
 • Form Notifications & Automation: Set up automated notifications.
 • Form Scheduling & Limits: Control when and how forms are available.
 • Payment Integration: Accept payments through Stripe and Shopify.
 • Signing & Invoicing: Offer electronic signing and invoicing.
 • Spreadsheet View: View form submissions in a spreadsheet format.
 • Zapier Integration: Integrate with Zapier for workflow automation.
 • Multi-column Forms: Create forms with multiple columns.
 • Google Analytics Integration: Connect with Google Analytics for advanced insights.

Formidable Forms Pro is a versatile tool that caters to a wide range of users, allowing them to create interactive forms, conduct surveys, and engage with website visitors effectively. Its conversational AI capabilities set it apart and offer unique opportunities for engaging with users in a more natural and intuitive way.

Güncel Sürüm v6.11
Son Güncelleme June 20, 2024
Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo

5/5
Güncel Sürüm v6.11
Son Güncelleme June 20, 2024
Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo Orijinal Ürünü Görüntüle & Demo

100% Orijinal - Tüm Premium Özellikler Dahil.

En özgün ve ilgili sürümü sağlamak için Orijinal Geliştiricilerden Satın Alıyor ve İndiriyoruz. Not: Bu Eklenti veya Temanın geliştiricilerine doğrudan bağlı veya ilişkili değiliz ve yazarların çabalarını ve orijinal çalışmalarını takdir ediyoruz. İsimler, ifadeler ve ticari markalar, öğeyi doğru ve doğru bir şekilde tanımlamak için gereken minimum ölçüde kullanılır.

Güvenli ve Emniyetli

Dosyalar orijinal olup olmadıklarına bakılmaksızın virüslere karşı taranır. Tüm dosyalar güvenli olduklarında sizinle paylaşılır.

Güncellemeler Dahil (6 Ay) - WPGlobalMarket'ten

Sitenizin her zaman güncel olmasını sağlıyoruz, WPGlobalMarket'te yeni bir sürüm yayınlanır yayınlanmaz bilgilendirileceksiniz ve her zaman güncel olacaksınız

Neden Bu Kadar Ucuz?

WordPress, 3. taraf geliştiriciler tarafından WordPress için oluşturulan TÜM eklenti ve temalara GPL/GNU lisansını uygular. GPL lisansı, WordPress ve türevleri için yazılan her komut dosyasının ücretsiz olması gerektiği anlamına gelir (tüm eklentiler ve Temalar dahil). Tüm öğeleri doğrudan yazarlarından satın aldığımız ve halka yeniden dağıttığımız için, resmi öğeler için inanılmaz derecede düşük fiyatlar sunabiliyoruz. Fiyat, tam erişim için tek seferlik bir fiyattır, yinelenen bir ödeme değildir. WPGlobalMarket'ten satın alındığında Orijinal Yazar Desteği dahil değildir. Sadece Dosyayı alırsınız.

En popüler

Alışveriş Sepeti
 • Sepetiniz boş.
tr_TRTurkish